فاقد تصویر شاخص

فراز و فرود فلسفه در ایران و جهان

مؤلف در کتاب حاضر به تاریخ فلسفه در ایران و جهان پرداخته است
یکشنبه 14 اردیبهشت 1393
elihiatnakhostin

الهیات در نگاه نخستین فیلسوفان یونان

کتاب الهیات نخستین فیلسوفان یونان ترجمه‌ای از عنوان اصلی «The Theology of the Early Greek Philophers» است
شنبه 16 فروردین 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612