فاقد تصویر شاخص

خرد گفتگو

کتاب خرد گفتگو دومین کتاب دکتر دینانی بعد از کتاب نصیرالدین طوسی، فیلسوف گفتگو با محوریت گفتگو است
جمعه 28 شهریور 1393
فاقد تصویر شاخص

زیبایی‌شناسی در آثار ابن‌سینا، شیخ اشراق و صدرالمتألهین

زندگی انسان‌ها چون تارو پود پارچه با هنر و زیبایی درهم تنیده است؛ چرا که زیبایی‌دوستی و زیبایی‌جویی یکی از ابعاد و ساحت‌های اصلی روح و فطرت انسان است
پنج‌شنبه 20 شهریور 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612