۱۳۴۰۵۲۰

سعدی استاد تناقض و پارادوکس‌های فراوان است

فیض شریفی، منتقد و پژوهشگر ادبی گفت: سعدی اتاق‌های پرپنجره دارد، او هم در زبان و هم در معنی پارادوکس دارد، و این متناقض‌نمایی از ویژگی‌های متفکران بزرگ جهانی است.
شنبه 8 اردیبهشت 1403
فاقد تصویر شاخص

دکتر شفیعی کدکنی در نمایی از شعر زمان ما

انتشارات نگاه در ادامه انتشار سلسله کتاب‌های شعر زمان ما، کتاب بررسی شعر محمدرضا شفیعی کدکنی تالیف فیض شریفی را منتشر کرده است
شنبه 24 اسفند 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612