۵

بازچاپ کتاب «فواید راه‌آهن»

کتاب «تغییرات و ترقیات در وضع و حرکت و مسافرت و حمل اشیا و فواید راه‌آهن» نوشتۀ محمد کاشف (۱۲۴۴-۱۳۰۸)، به‌کوشش محمدجواد صاحبی‌، با اندکی اصلاحات، بازچاپ شد.
شنبه 15 بهمن 1401
۲

انتشار ۲۵۰ عنوان کتاب (۳۰۰ جلد)؛ حاصل ۲۰ سال کوشش میراث مکتوب

مرکز پژوهشی میراث مکتوب از دیماه سال ۱۳۷۲ تا اردیبهشت سال ۱۳۹۲، ۲۵۰ عنوان کتاب منتشر کرده است.
دوشنبه 9 اردیبهشت 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612