۵

بازچاپ کتاب «فواید راه‌آهن»

کتاب «تغییرات و ترقیات در وضع و حرکت و مسافرت و حمل اشیا و فواید راه‌آهن» نوشتۀ محمد کاشف (۱۲۴۴-۱۳۰۸)، به‌کوشش محمدجواد صاحبی‌، با اندکی اصلاحات، بازچاپ شد.
شنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۱
فاقد تصویر شاخص

انتشار ۲۵۰ عنوان کتاب (۳۰۰ جلد)؛ حاصل ۲۰ سال کوشش میراث مکتوب

مرکز پژوهشی میراث مکتوب از دیماه سال ۱۳۷۲ تا اردیبهشت سال ۱۳۹۲، ۲۵۰ عنوان کتاب منتشر کرده است.
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612