۴۴۰۶۶۲۴

درآمدی بر فلسفه موسیقی فارابی

کتاب «درآمدی بر فلسفه موسیقی فارابی» اثر سیدمحسن موسوی از سوی موسسه بوستان کتاب منتشر شد.
سه‌شنبه 11 بهمن 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612