۷۷

تحلیلی از چرایی و چگونگی ورود معارف حسینی در شعر فارسی

تاکنون در بارهٔ تاریخچه ورود رثای امام حسین (ع) در شعر فارسی تحقیقات و پژوهشهایی صورت گرفته است
پنج‌شنبه 23 آبان 1392
golshan-m

شبستری و اندیشه وحدت وجود در گلشن راز

نظریه وحدت وجود، بیانگر آن است که وجود، عین وحدت است ولی این وحدت از نوع وحدت عددی، نوعی و جنسی و … نیست
چهارشنبه 29 خرداد 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612