فاقد تصویر شاخص

اعراب و راهبرد نظام ساسانی

کتاب اعراب و راهبرد نظام ساسانی از سوی انتشارات امیرکبیر منتشر شد
سه‌شنبه 8 مهر 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612