62860776

کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی؛ شاعری مهجور

مصحح دیوان کمال‌الدین اسماعیل گفت: مردم وقتی مقبره کمال‌الدین اسماعیل را این‌گونه می‌بینند، تصور می‌کنند که شأن و ارزش‌ او در همین حد است!
سه‌شنبه 19 دی 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612