876950

زبان و ادبیات فارسی، به مثابۀ خانۀ اندیشه، فرهنگ و هویت ایرانی

«زبان فارسی» به مثابۀ مهم‌ترین خاستگاه تفکر و ابراز اندیشه و احساس مردمان مجموعه‌ای از سرزمین‌ها بی‌گمان نقشی بنیادین در پیوند میان آنان در طول تاریخ داشته است
شنبه 5 خرداد 1403
664448304c231-img-1817

گزارش همایش «بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیات فارسی»

همایش ملی «بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیات فارسی» هم‌زمان با روز ملی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، به همت پژوهشکده زبان و ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در روز ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار شد.
شنبه 5 خرداد 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612