4747743-2

فرهنگ هزوارش‌های پهلوی

کتاب «فرهنگ هزوارش‌های پهلوی» از جمله آثار ماندگار دکتر محمدجواد مشکور است که از سوی نشر سنگلج قلم به چاپ رسیده است.
دوشنبه 9 بهمن 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612