۶

ویژگی‌های متنی و نسخه‌شناختی المِرقاه و اهمیت فرهنگی آن

میراث مکتوب- نشست «تعامل فرهنگی در سده‌های هشتم تا دهم با تألیف فرهنگ‌های چند زبانه» با سخنرانی دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، روز دوشنبه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۱، ...
دوشنبه 12 دی 1401
IMG_۲۰۲۲۱۲۱۲_۱۶۱۱۲۰-۲

تعامل فرهنگی در سده‌های هشتم تا دهم با تألیف فرهنگ‌های چند زبانه

میراث مکتوب- نشست «تعامل فرهنگی در سده‌های هشتم تا دهم با تألیف فرهنگ‌های چند زبانه» با سخنرانی دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، روز دوشنبه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۱، ...
شنبه 10 دی 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612