۹۶

انتشار شماره پیاپی ۷۲ و ۷۳ نشریه میراث شهاب

انتشار نشریۀ میراث شهاب از سال ۱۳۷۴ خ به عنوان فصلنامۀ خبری کتابخانۀ بزرگ آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی آغاز شد
یکشنبه 22 دی 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612