فاقد تصویر شاخص

ایرانیان پیشتاز تألیف فرهنگ‌نویسی تخصصی بودند

نشست نقد كتاب ترویح‌ الارواح فی تهذیب الصّحاح (معجم مهذَّب الصّحاح) روز گذشته چهارشنبه، 12 شهریور با حضور دکتر محمد‌حسین حیدریان،‌ دکتر عنایت‌‌الله فاتحی‌نژاد، جمشید کیانفر و دکتر محمدصالح شریف العسکری مصحح کتاب در سرای اهل قلم برگزار شد
پنج‌شنبه 20 شهریور 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612