فاقد تصویر شاخص

گزارش مراسم بزرگداشت پروفسور محمدجان شکوری بخارایی

مراسم بزرگداشت استاد فرهیخته زنده‌یاد پروفسور محمدجان شکوری بخارایی، ادیب و نویسنده فقید تاجیکستان، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و فرهنگستان علوم تاجیکستان روز گذشته سوم شهريور در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد
پنج‌شنبه 20 شهریور 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612