فاقد تصویر شاخص

فراخوان چهاردهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی

فراخوان چهاردهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی اعلام شد
پنج‌شنبه 20 شهریور 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612