۷۶۴۵۲۳

تحلیل فلسفی نظریه اخلاقی فخر رازی

کتاب «تحلیل فلسفی نظریه اخلاقی فخر رازی» اثر هاشم قربانی در ۳۰۴ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.
یکشنبه 28 خرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612