فتوت

آداب جوانمردى

جوانمردى از قدیم با تصوف آمیخته شده بود، و در ضمن آداب معاملات صوفیان، از ادب جوانمردى و فتوت نیز بحث می‌شد. جوانان ایران از عهدى بس قدیم تا قبل از مشروطه، با این اصول تربیت می‌شدند.
سه‌شنبه 22 فروردین 1402
ketabmahfalsafe-79-m

بررسی فتوت‌نامه‌ها در شماره جدید کتاب ماه فلسفه

شمارۀ ۷۹ کتاب ماه فلسفه (ویژۀ فروردین ۱۳۹۳) با بررسی فتوت‌نامه‌ها در ادبیات فارسی منتشر شد
دوشنبه 18 فروردین 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612