فاقد تصویر شاخص

نشست «روسیه‌شناسی در ایران: دویستمین سال نگارش کتاب دلیل‌ السفرا»

به مناسبت دویستمین سال نگارش کتاب دلیل السفرا سرای ایران‌شناسی نشست روسیه شناسی در ایران را برگزار می‌کند
شنبه 26 مهر 1393
ahdhosam

عهد حُسام؛ سفرنامه لرستان و خوزستان فرزند فتحعلیشاه قاجار

کتاب عهد حُسام از آخرین کارهای زنده‌یاد استاد ایرج افشار است که از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب به چاپ رسیده است
یکشنبه 18 اسفند 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612