فاقد تصویر شاخص

احوال و آثار دولتمرد دانشمند

کتاب خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی تألیف دکتر هاشم رجب‌زاده از سوی دفتر پژوهش‌های فرهنگی منتشر شد
یکشنبه 11 اسفند 1392
oljayto

آنچه بر زندگی الجایتو گذشته است

کتاب تاریخ الجایتو به زندگی و پادشاهی سلطان محمد خدابنده الجایتو یکی از ایلخانان مغول اختصاص دارد که توسط ابوالقاسم عبدالله بن محمد کاشانی نوشته شده‌ است
جمعه 14 تیر 1392
jastartarikhi-m

مقایسه تطبیقی بازتاب اصلاحات غازانی در جامع التواریخ با دستورالکاتب فی تعیین المراتب

تغییر مذهب غازان خان (حک: ۶۹۴ - ۷۰۳ ق)، هفتمین فرمانروای ایلخانی، نقطه عطفی در تاریخ حاکمیت مغول‌ها در ایران به‌شمار می‌رود
یکشنبه 29 اردیبهشت 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612