فاقد تصویر شاخص

انتشار تصحیح علم ‌الآفاق و الاَنفس

کتاب علم ‌الآفاق و الاَنفس تألیف شمس‌الدین محمدبن اشرف حسینی سمرقندی با پیشگفتار و تصحیح غلامرضا دادخواه از سوی نشر مزدا منتشر شد
چهارشنبه 27 فروردین 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612