563473-3

ابن‌سینا در غرب

«اویسنا» با عنوان فرعی «مابعدالطبیعه ابن‌سینا در غرب قرون وسطا»، ترجمه مجموعه مقالاتی است با موضوع بازتاب آرای ابن‌سینا در غرب لاتینی.
شنبه 30 دی 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612