فاقد تصویر شاخص

مقالاتی درباره مفهوم علم در تمدن اسلامی

کتاب مقالاتی درباره مفهوم علم در تمدن اسلامی نوشته دکتر رسول جعفریان که توسط نشر علم منتشر شده بخشی از تلاش قابل ستایش نگارنده در یافتن راهی به سوی شناخت علم از شبه علم و جهل وخرافات از دانش است
پنج‌شنبه 20 شهریور 1393
۴۰

جابر بن حیان و طبقه‌بندی علوم

طبقه‌بندی علوم به عنوان موضوعی روش‌شناسانه به معرفت‌شناسی علم و ترسیم هندسه علم در تمدن اسلامی کمک می‌نماید
یکشنبه 20 مرداد 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612