موسی اسوار 2

ترجمۀ شعر فارسی به زبان عربی بسیار دشوار است

حرکت ترجمۀ آثار فارسی به زبان عربی مشخصاً در نیمۀ قرن بیستم صورت گرفت. در این میان مترجمان مصری، استادان بزرگ دانشگاه‌های مصر، پیشگام بوده‌اند
شنبه ۲ دی ۱۴۰۲
فردوسی ۴

مکاتبات دوران سامانیان و آل بویه و غزنویان، به عربی و یا فارسی؟

عظمت کار فردوسی را وقتی می‌شناسیم که به آثار هم عصران او و از جمله ثعالبی بنگریم که با وجود آنکه به فارسی سخن می‌گفت اما هیچگاه کتابی به زبان فارسی ننوشت.
دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612