کتابخانه آستان قدس رضوی

نسخه‌های خطی دیجیتالی فهرست «طاووس یمانی» فهرست‌نگاری می‌شود

هزار عنوان از نسخه‌های خطی دیجیتالی فهرست «طاووس یمانی»؛ از آثار ارزشمند مذهب شیعی، فهرست‌نگاری و در قالب مجموعه‌ای ۴ جلدی منتشر می‌شود.
شنبه 13 اسفند 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612