۶۲۶۹۰۲۲۴-۲

رونمایی از کتاب «احوال و آثار ابن‌خفیف»

کتاب «احوال و مجموعه‌ آثار شیخ کبیر شیراز، ابن خفیف» نوشتۀ زرین‌تاج واردی و دکتر زهرا ریاحی زمین، رونمایی شد.
یکشنبه 15 مرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612