فاقد تصویر شاخص

به گزینه شعر عبدالرحمن مشفقی بخارایی

عبدالرحمن مشفقی مروی بخارایی، شاعر و طنزپرداز صاحب نام ورارود، در سال ۹۴۶ ه.ق در بخارا به دنیا آمد و در سال ۹۹۶، پس از پنجاه سال عمر در همان شهر درگذشت
شنبه 23 فروردین 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612