5362427

کتب خطی و دست‌نوشته‌های مرتبط با فلسطین

مجموعه کتب خطی و دست‌نوشته مرتبط با فلسطین موجود در مرکز نسخ خطی کتابخانه مرکزی رضوی رونمایی و معرفی شد.
سه‌شنبه 30 آبان 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612