۴۶۴۸۹۲۶-۲

تصحیح جدید کلیات طالب علی لکهنویی

کتاب «قطره دریای همت» شامل گزیده‌ای از کلیات طالب علی لکهنویی متخلص به عیشی، به کوشش امیرحسین مدرس از سوی انتشارات نیستان منتشر و راهی بازار نشر شد.
یکشنبه 12 شهریور 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612