۱۲۲-۴

«ترجمۀ قرآن موزۀ شاه‌چراغ»، اثر شایستۀ تقدیر جایزۀ ادبی بهنیا

«تصحیح ترجمۀ قرآن موزۀ شاه‌چراغ» به عنوان کتاب شایستۀ تقدیر نخستین دورۀ جایزۀ ادبی دکتر عباس بهنیا معرفی شد.
دوشنبه 12 دی 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612