۴۴

پژوهشی در شیوه تصحیح تفسیر نسفی

ضمیمه ۲۸ دوفصلنامه علمی - پژوهشی آینه میراث (دوفصلنامه ویژه کتاب‌شناسی، نقد کتاب و اطلاع‌رسانی در حوزهٔ متون) با عنوان پژوهشی در شیوه تصحیح تفسیر نسفی به اهتمام اکرم‌السادات حاجی سیدآقایی منتشر شد
شنبه 9 شهریور 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612