فاقد تصویر شاخص

فهارس کتابخانه سلطنتی و ضرورت چاپ و نشر آنها

کتابخانۀ سلطنتی پیشینه‌ای طولانی دارد، در کتاب مشهور رستم التواریخ روایت شده که شاه سلطان حسین آخرین پادشاه سلسله صفویّه علاقهٔ ویژه‌ای بر گردآوری کتاب داشت و کتابخانۀ خوبی در دربار خود ترتیب داده بود که مشتمل بر مجلّدات نفیس فراوان بود
پنج‌شنبه 20 شهریور 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612