noskhe-m-5

جستاری دربارۀ صوان الحکمه

تاریخ فکر و اندیشه بشری، فراز و فرودهای بسیاری به خود دیده است اما رشد و بالندگی آن به دست کسانی بوده است که آزادانه و بدور از تعصب و تحجّر، مرغ اندیشه را در ملکوت تعقل به پرواز درآورده‌اند
یکشنبه 8 دی 1392
miras-elmi-m-1

حساب هوایی

آنچه در زیر می‌آید فصلی است از کتاب آثار باقیه از صالح ذکی محقق ترک، که آن را یک قرن پیش به زبان ترکی دربارۀ تاریخ ریاضیات سرزمین‌های اسلامی تألیف کرده است.
دوشنبه 10 تیر 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612