۸۶

فهرست نسخه‌های خطی فرهنگستان زبان در ترازوی نقد

آنچه در ادامه می‌آید نقدی از ابوالفضل حافظیان بابلی فهرست نسخه‌های خطی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است
جمعه 15 آذر 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612