صمد موحد

در سوک دوستی دیگر

دکتر صمد موحد یکی از دقیق ترین، منضبط ترین محققان معاصر، با وجدان علمیِ تحسین آمیزی بود که، خودنمایی و فخرفروشی در او نبود.
یکشنبه 5 آذر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612