۴۵٫۱

انتشار تصحیح انتقادی تاج ‌المآثر؛ از کهن‌‌ترین تاریخ‌های شبه‌‌قاره به زبان فارسی

بخشی از آثار ارزشمند و شایان توجّه ادب فارسی در آغاز سدهٔ هفتم هجری در شبه‌قاره نوشته شده است
یکشنبه 10 شهریور 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612