۱۶۷۱۹۴۷۷۲۱-۳

مکتوبات میرزا آقاخان نوری و میرزا آقاسی درباره شیلات شمال

میراث مکتوب- کتاب «مکتوبات حاج میرزا آقاسی و میرزا آقاخان نوری درباره شیلات شمال ایران» برپایه سندهای تاریخی گنجینه اسناد کتابخانه و موزه ملی ملک به کوشش مهتا باصفا و ...
دوشنبه 12 دی 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612