سعدی ۶

همه گویند ولی گفته سعدی دگر است

سعدی استاد پرمایه غزل عاشقانه پارسی، معمار بزرگ نثر پارسی و ممتازترین سراینده شعر تعلیمی عرفانی در تمامی روزگاران است.
سه‌شنبه 5 اردیبهشت 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612