۱

تحولات نجد از تشکیل تا سقوط

یکی از پدیده‌های مهم و مؤثر ـ و نه لزوماً مثبت ـ در عالم اسلام، ظهور وهابیت در نجد، در اواخر قرن دوازدهم هجری است که تا این لحظه، در تغییر گرایش‌ها و رفتارهای اسلامی به نام اسلام سلفی تأثیرگذار بوده است
چهارشنبه 23 اسفند 1391
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612