فاقد تصویر شاخص

بزرگداشت شیخ عبدالله نورانی

به مناسبت سومین سالگرد درگذشت شیخ عبدالله نورانی عضو هیأت علمی دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران، مجلس بزرگداشتی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران برگزار می‌شود
شنبه 27 اردیبهشت 1393
norani-abdoalah-m

به یاد شیخ عبدالله نورانی

در میان یادداشت‌هایم به چند سطری برخوردم که پس از شنیدن خبر درگذشت شیخ عبدالله نورانی (۱۳۰۸ ــ ۱۳۹۰) نوشته بودم
دوشنبه 6 آبان 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612