۱۰۲

انتشار چاپ جدید کلیات بسحق اطعمه شیرازی

چاپ جدید کلیات بُسحق اَطعمۀ شیرازی تألیف مولانا جمال الدین ابواسحق اطعمۀ شیرازی به تصحیح دکتر منصور رستگار فسایی منتشر شد
چهارشنبه 2 بهمن 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612