۳۸۴۷۸۹۶۷-۲

ترجمه و تعلیقه عبدالله انوار بر «جوامع علم موسیقی»

ترجمه و متن کتاب «الشفاء: بخش ریاضیات، فن سوم: جوامع علم موسیقی» به قلم زنده‌یاد سیدعبدالله انوار از سوی انتشارات مولی چاپ و منتشر شد.
چهارشنبه 17 آبان 1402
hfeef

بارقه‌هایی از حکمت عملی شیخ الرئیس

حکمت عملی شیخ الرئیس به همت بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا به کوشش محسن جوادی با آثاری از علی عابدی شاهرودی، محمد لگنهاوزن، فتحعلی اکبری، احمد عابدی، امیر دیوانی، چالز.ای. باترورث، احمد فؤاد الاهوانی و محسن جوادی تدوین شده است.
دوشنبه 6 خرداد 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612