۳۵۱۴۷۴۷

جایگاه عریضه‌ها در تاریخ اجتماعی دوران مشروطیت

بخش مهمی از عریضه‌نویسی شکوائیه است. این اسناد باقی‌مانده از عرایض در دوره معاصر در شناسایی تاریخ اجتماعی ایران نقش مهمی دارند.
یکشنبه 15 مرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612