4768484-2

گزیده اشعار شاعر ایرانی تبار مقیم هند

کتاب «سفر در حباب» شامل گزیده اشعار فارسیِ «شُکریِ هندی» شاعر ایرانی‌تبار مقیم هند است با انتخاب و تدوین امیرحسین مدرس توسط انتشارات نیستان هنر منتشر شد.
شنبه 18 آذر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612