خلیج فارس ۳

هویت تاریخی خلیج فارس در اسناد، آثار و منابع موجود گنجینه رضوی

نسخه خطی «المسالک و الممالک» مربوط به قرن ۴ قمری که در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود یکی از قدیمی‌ترین منابعی است که به نام خلیج فارس اشاره دارد.
یکشنبه 10 اردیبهشت 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612