mosoee-m

موسوعه شهید ثانی در ۲۸ جلد به زبان عربی

در این مجموعه از نسخه‌های نفیسی در تصحیح و تحقیق رساله‌ها و کتب استفاده شده است که برخی از آنها به دست خط خود شهید ثانی نوشته شده است
سه‌شنبه 3 تیر 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612