انشاءالله رحمتی

شهسواران غیب

هانری کربن فیلسوف شرق‌شناس فرانسوی، یکی از جستارهای «علم میزان و تطابق‌های میان عوالم در عرفان اسلامی» را به بحثی درباره «شهسواران غیب» ختم می‌کند.
سه‌شنبه 12 تیر 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612