فاقد تصویر شاخص

شهر حله و دانشمندان و بزرگان آن

شهر حلّه در سال ۴۹۵ هـ / ۱۱۰۱ م. از سوی امیر سیف‌الدوله صدقه بن منصور تأسیس شد
شنبه 17 خرداد 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612