فاقد تصویر شاخص

انتشار شماره ۳۰ «فصلیه ایران و العرب»

شماره ۳۰ فصلنامۀ «فصلیه ایران و العرب» به زبان عربی از سوی مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه منتشر شد
شنبه 27 اردیبهشت 1393
fasl-m

فصلیه ایران و العرب

فصلیه ایران و العرب عنوان فصلنامه ای است به زبان عربی که از سوی مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه منتشر می‌شود.
جمعه 16 فروردین 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612