فارسی ۲

تدریس زبان فارسی در شش رشته دانشگاه کازان

استاد زبان فارسی در دانشگاه فدرال کازان گفت: فارسی در شش رشته دانشگاه فدرال کازان روسیه با استناد به منابع آموزشی بنیاد سعدی تدریس می‌شود.
سه‌شنبه 18 مهر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612