جامی-در-چین 2

عبدالرحمان جامی در چین

نشست «جامی در چین» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ جامی با سخنرانی حامد وفایی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.
یکشنبه 8 بهمن 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612